• 09126875169

 

خدمات دیجیتال مارکتینگ

Digital Marketing
Digital Marketing
Digital Marketing

دیجیتال مارکتینگ

digital marketing

ابتدا و در یک مقدمه کوتاه باید بگوییم که ارائه خدمات دیجیتال مارکتینگ به دوشکل ذیل صورت میگیرد:

 

  1. حالت اول زمانیست که که شما بعنوان مشتری آوین مارکتینگ، کل خدمات مارکتینگ و فرآیند مدیریت بازاریابی را تقاضا می نمایید. در این حالت، کارشناسان ما پس از بررسی و کسب اطلاعاتی که از تحقیقات بازاریابی بدست می آورند؛ تشخیص خواهند داد که کسب و کار شما به خدمات دیجیتال مارکتینگ نیاز دارد یا خیر؟ و سرمایه گذاری در این بخش با توجه به بازار هدفتان، تا چه مقدار برای شما بازدهی خواهد داشت؟ لذا در صورت تشخیص، خدمات دیجیتال مارکتینگ را در برنامه ریزی بازاریابی شما لحاظ کرده و سرمایه مورد نیاز را تعیین می نمایند.

در این حالت، مسئولیت نتایج بدست آمده از خدمات دیجیتال مارکتینگ، برعهده تیم آوین مارکتینگ می باشد.

 

  1. حالت دوم زمانیست که مشتری آوین مارکتینگ، صرف نظر از کل خدمات و فرآیند مارکتینگ، فقط تقاضای خدمات دیجیتال مارکتینگ را دارد. در این حالت بدلیل حذف تحقیقات بازاریابی، مسئولیت تعیین بازدهی فعالیتهای دیجیتال مارکتینگ، برعهده مشتری خواهد بود.

 

شرح خدمات دیجیتال مارکتینگ

فضای دیجیتال یک دنیای متفاوت با قوانین مخصوص به خود و قدرت و توان ویژه خود است. قوانین این دنیا، با آنچه در دنیای واقعی اتفاق می افتد؛ بسیار متفاوت است. قدرت این فضا به حدی است که دنیای واقعی را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. گویی به جای تبعیت از آن، سعی در دیجیتالیزه کردن آن و تحمیل قوانین خود است.

از اینرو، بازاریابی دیجیتال هم با بازاریابی رئال متفاوت بوده و قوانین مخصوص به خود را دارد. اما در اینجا اتفاق دیگری رقم خورده است. دانش مارکتینگ، به جای مغلوب شدن از بازاریابی فضای دیجیتال، آن را تحت حاکمیت خود و یکی از زیر مجموعه های خود درآورده است.

در واقع، دیجیتال مارکتینگ اگرچه از قدرت و اهمیت زیادی برخوردار است، اما بخشی از مفهوم کلی دانش مارکتینگ است و در راستای اهداف آن حرکت می کند.

 

در تعریف دیحیتال مارکتینگ باید گفت: عبارت است از تمامی فعالیتهایی که به منظور معرفی محصول (کالا یا خدمات) و بررسی رفتار مشتری در بستر اینترنت و با استفاده از رسانه‏ های جدید دردنیای تجارت صورت میگیرد.

 

 ما در آوین مارکتینگ سعی داریم تا با ابزارهای دیجیتال مارکتینگ ساختاری حرفه ای را در بستر اینترنت ایجاد نموده و با تعیین استراتژی مناسب، بتوانیم بهترین بازخورد را برای محصولات شما (کالا یا خدمات) فراهم آوریم. وب سایت، ایمیل، اپلیکیشنها و نرم افزارهای تجت وب، شبکه های اجتماعی و... همگی از جمله ابزارهای دیحیتال مارکتینگ به حساب می آیند. که می بایست پیام شما را در زمان مناسب، با اسفاده از تبلیغات هدفمند و استفاده از تاکتیکهای دیجیتال مارکتینگ، به مخاطبان هدف منتقل نمایند.

 

 مراحل کاری زیر شرح مختصریست از خدمات دیحیتال مارکتینگ ما در شرکت آوین مارکتینگ:

 

هدف گذاری برای توسعه کسب و کار در فضای دیجیتال

ابتدا باید جامعه هدف و مخاطب مورد نظر شما را در فضای دیجیتال شناسایی کنیم. تا ندانیم که مخاطبان هدف چه کسانی هستند؛ نمی توانیم پیام خود را به آنها برسانیم.

 

تهیه استراتژی و برنامه دیجیتال مارکتینگ

پس از شناسایی جامعه هدف نیاز به استراتژی و برنامه ریزی برای دستیابی به مخاطبان مورد نظر است. اینکه از چه راهی، با چه ابزارهایی و با چه تاکتیکهایی، بیشترین جذابیت را برای مخاطبان خود ایجاد کرده و آنها را به سمت کسب و کار خود جلب نماییم.

 

تولید محتوا، راه اندازی و مدیریت شبکه های اجتماعی مناسب

این بخش نیاز به توضیح خاصی نداشته و خود عنوان معرف فعالیت این بخش است.

 

بازاریابی شبکه های اجتماعی

این بخش شامل اجرای استراتژی و برنامه دیجیتال مارکتینگ است. تمام برنامه ها و اقدامات مورد نظر، در این بخش اجرایی می شوند.

 

تحلیل و آنالیز دیجیتال مارکتینگ

و در نهایت هم اقدامات صورت گرفته در فضای دیجیتال مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند تا در صورت نیاز، اقدامات اصلاحی لحاظ گردد.