• 09126875169

 

خدمات بازاریابی محتوایی

همانند بخش خدمات دیجیتال مارکتینگ، ابتدا و در یک مقدمه کوتاه باید بگوییم که ارائه خدمات بازاریابی محتوایی در آوین مارکتینگ به دوشکل ذیل صورت میگیرد:

 

1. حالت اول زمانیست که که شما بعنوان مشتری آوین مارکتینگ، کل خدمات مارکتینگ و فرآیند مدیریت بازاریابی را تقاضا می نمایید. در این حالت، کارشناسان ما پس از بررسی و کسب اطلاعاتی که از تحقیقات بازاریابی بدست می آورند؛ تشخیص خواهند داد که کسب و کار شما به خدمات بازاریابی محتوایی

نیاز دارد یا خیر؟ و سرمایه گذاری در این بخش با توجه به بازار هدفتان، تا چه مقدار برای شما بازدهی خواهد داشت؟ لذا در صورت تشخیص، خدمات بازاریابی محتوایی را در برنامه ریزی بازاریابی شما لحاظ کرده و سرمایه مورد نیاز را تعیین می نمایند.

در این حالت، مسئولیت نتایج بدست آمده از خدمات بازاریابی محتوایی، برعهده تیم آوین مارکتینگ می باشد.

 

2. حالت دوم زمانیست که مشتری آوین مارکتینگ، صرف نظر از کل خدمات و فرآیند مارکتینگ، فقط تقاضای خدمات بازاریابی محتوایی را دارد. در این حالت بدلیل حذف تحقیقات بازاریابی، مسئولیت تعیین بازدهی فعالیتهای بازاریابی محتوایی، برعهده مشتری خواهد بود.


Content Marketing


شرح خدمات بازاریابی محتوایی

محتوا و خروجی تبلیغاتی هر سازمان نشان دهنده شخصیت کاری آن سازمان است. در حال حاضر و با وجود بالا رفتن سطح رقابت در صنایع مختلف، بازاریابی بر مبنای محتوای کلیدی، می تواند در جذب مخاطب بسیار مفید واقع گردد. مخاطبی که پس از دریافت محتوای مناسب، آمادگی تبدیل شدن به مشتری بالفعل و حتی مشتری وفادار را نیز داراست.
درست است که کاربرد بازاریابی محتوایی فقط در دیجیتال مارکتینگ نیست و در سایر حوزه های مارکتینگ نیز مورد استفاده قرار می گیرد؛ اما این دو قسم از اقسام بازاریابی، یعنی بازاریابی محتوایی و دیجیتال مارکتینگ آن چنان در هم تنیده شده اند که بهره گیری از هرکدام بدون دیگری اثر بخشی چندانی نخواهد داشت.

یکی از مهمترین نکاتی که در بازاریابی محتوایی باید به آن توجه کرد؛ استراتژی سازمان در بهره گیری از محتوای تولیدیست.
تمام امکاناتی که یک سازمان در حوزه بازاریابی محتوایی به کار میگیرد؛ می بایست، مانند یک پیکر و بصورت واحد، برای دستیابی به یک هدف به کار گرفته شوند.

Content Marketing


استراتژی پیشنهادی ما در آوین مارکتینگ، استراتژی ستون فقرات یا "spinal cord" است. بر اساس این استراتژی، شما بهترین یا یکی از بهترین امکانات خود را به عنوان محور اصلی این استراتژی قرار داده و مابقی امکانات خود (به ویژه ابزارهای دیجیتال مارکتینگ) را حول آن به گردش در می آورید.

 بعنوان مثال، اگر وب سایت مناسبی دارید؛ می توانید محتوای اصلی را در آنجا ایجاد کرده و سپس در سایر زمینه ها نظیر شبکه های اجتماعی، رسانه های عمومی و... متناسب با فضای رسانه ها، از آن محتوا استفاده نمایید.

در این صورت تمام مخاطبین شما در فضاهای مختلف از شبکه های اجتماعی گرفته تا رسانه های عمومی نظیر رادیو و تلوزیون، به سمت وب سایت شما ارجاع داده می شوند و در نهایت این شما هستید که اصطلاحا تیر نهایی را در قالب معرفی کالا و یا خدمات خود، به هدف می نشانید.

ما در آوین مارکتینگ، با بهره گیری از صاحب نظران حوزه های ارتباطات، تبلیغات، روانشناسی و به ویژه جامعه شناسی سعی در تولید محتوای اختصاصی کرده و به کمک تیم اجرایی ، فرآیند بازاریابی محتوایی را تکمیل می نماییم.استراتژی پیشنهادی ما در آوین مارکتینگ، استراتژی ستون فقرات یا "spinal cord" است. بر اساس این استراتژی، شما بهترین یا یکی از بهترین امکانات خود را به عنوان محور اصلی این استراتژی قرار داده و مابقی امکانات خود (به ویژه ابزارهای دیجیتال مارکتینگ) را حول آن به گردش در می آورید.

 بعنوان مثال، اگر وب سایت مناسبی دارید؛ می توانید محتوای اصلی را در آنجا ایجاد کرده و سپس در سایر زمینه ها نظیر شبکه های اجتماعی، رسانه های عمومی و... متناسب با فضای رسانه ها، از آن محتوا استفاده نمایید.

در این صورت تمام مخاطبین شما در فضاهای مختلف از شبکه های اجتماعی گرفته تا رسانه های عمومی نظیر رادیو و تلوزیون، به سمت وب سایت شما ارجاع داده می شوند و در نهایت این شما هستید که اصطلاحا تیر نهایی را در قالب معرفی کالا و یا خدمات خود، به هدف می نشانید.

ما در آوین مارکتینگ، با بهره گیری از صاحب نظران حوزه های ارتباطات، تبلیغات، روانشناسی و به ویژه جامعه شناسی سعی در تولید محتوای اختصاصی کرده و به کمک تیم اجرایی ، فرآیند بازاریابی محتوایی را تکمیل می نماییم.

زمینه های کاربرد بازاریابی محتوایی

رسانه های عمومی

رسانه های عمومی

 شامل:
تلوزیون، رادیو، مطبوعات و...


محیطهای شهری

تبلیغات شهری

 شامل:
بنرها و بیلبوردهای شهری، تلوزیونهای شهری، وسابل نقلیه عمومی(اتوبوس، مترو، تاکسی و...)


بازاریابی تحت وب

بازاریابی تحت وب

شامل:
ایمیل مارکتینگ، وب سایت، بازاریابی شبکه های اجتماعی، سئو و...