• 09126875169

 

مجموعه مقالات تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی اطلاعاتی در مورد آنچه که مشتریان دوست دارند و آنچه را که دوست ندارند و یا آنچه را نیاز دارند و مطالبه می کنند؛ جمع آوری می نماید. تحقیقات بازاریابی به فرآیندی اشاره دارد که از طریق آن یک سازمان اطلاعاتی را در مورد مشتری و بازار پیش روی خود جمع آوری می کند تا از این اطلاعات در استراتژی بازاریابی و برنامه ریزی بازاریابی خود بهره بگیرد.
این صفحه مختص مقالاتیست که پیرامون موضوع تحقیقات بازاریابی هستند. از آشنایی با تحقیقات بازاریابی گرفته تا روشهای اجرای آن را می توانید در اینجا بیابید. در صورتی که تمایل دارید تمامی سرفصلهای مقالات را یکجا ببینید؛ به صفحه اصلی مقالات مراجعه بفرمایید.