• 09126875169

 

خدمات اجرایی بازاریابی

تا اینجا به شرح خدمات تحقیقات بازاریابی، همچنین خدمات استراتژی بازاریابی و برنامه ریزی بازاریابی، پرداختیم. حال به آخرین مرحله که مرحله اجرایی بازاریابیست میرسیم.
در این مرحله، همه آنچه را که در برنامه ریزی بازاریابی لحاظ کردیم؛ به اجرا خواهیم گذاشت. اقدامات اجرایی براساس گانت چارت و برنامه عملیاتی - Action Plan تدوین شده در برنامه بازاریابی؛ به منصه ظهور می رسد.
علاوه بر اجرا، کنترل فرآیند مارکتینگ و رفع نواقص مربوطه نیز در این مرحله انجام می پذیرد.
لازم به توضیج است؛ از آنجا که خدمات اجرایی بازاریابی، بدون تحقیقات و سپس تدوین استراتژی و برنامه ریزی امکانپذیر نیست؛ لذا عملا ارائه خدمات اجرایی بازاریابی  با ارائه کل خدمات مارکتینگ تفاوتی نخواهد داشت.
 

کیفیت اجرای برنامه بازاریابی، حسن ختام خدمات ما در آوین مارکتینگ می باشد که سرفصل مراحل آن بطور خلاصه، بصورت ذیل نمایش داده شده است:

 

تهیه ملزومات تبلیغاتی و اجرای کمپینهای بازاریابی

در این مرحله کلیه ابزارهای بازاریابی و تبلیغاتی شما، براساس بودجه سازمانی شما تهیه و در کمپینهای بازاریابی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

کنترل مستمر فرآیند مارکتینگ

فرآیند مارکتینگ یک فرآیند پویاست که تغییرات آن براساس شرایط بازار اجتناب ناپذیر است. لذا می بایست این فرآیند بصورت منظم و مستمر کنترل و بروز رسانی گردد.

 

ارائه پیشنهادات لازم در جهت تغییر یا اصلاح محصول

در مرحله اجرایی بازاریابی و پس از بررسی و گرفتن بازخوردهای لازم از بازار، گاه نیاز میشود که اقداماتی در جهت تغییر یا اصلاح محصول، بسته بندی، قیمت گذاری و یا نحوه توضیح اعمال گردد. که اینکار در قالب گزارشات مکتوب به مشتریان آوین مارکتینگ در این مرحله ارائه میگردد.

 

به روز آوری و اصلاح استراتژی و برنامه بازاریابی

گاه تغییرات بازار، ایجاب میکند تا تغییراتی در استراتژی و برنامه ریزی بازاریابی انجام گیرد. این تغییرات با بروز آوری و اعمال ویرایش جدید، به اطلاع مشتریان آوین مارکتینگ خواهد رسید.

 

مدیریت و تداوم فرآیند مارکتینگ

همانطور که عرض شد؛ فرآیند مارکتینگ یک فرآیند پویاست. با توجه به این پویایی و در نظر گرفتن شرایط بازار، مستلزم یک مدیریت مناسب است تا بتواند به شما بعنوان یکی از مشتریان آوین مارکتینگ در پیشبرد اهداف سازمانیتان و نیز تداوم فرآیند مارکتینگ کمک نماید.