• 09126875169

 

خدمات تحقیقات بازاریابی

تحقیق و جمع آوری اطلاعات جامعی از بازار و مشتری

تحقیقات بازاریابی، شناخت و اطلاعات شما را از کسب و کار و بازار هدفتان بالا می برد. تحقیقات بازاریابی، شالوده و فنداسیون مارکتینگ و مدیریت بازاریابیست است. هرچقدر اطلاعات بدست آمده از این مرحله بیشتر ودقیقتر باشد؛ امکان موفقیت در ادامه فرآیند بیشتر می گردد.

این اطلاعات در مراحل بعدی که شامل استراتژی بازاریابی، برنامه ریزی بازاریابی و اجرائیات هست؛ بسیار اثرگذار خواهد بود.

در صورتیکه شما بعنوان مدیر یک شرکت یا یک کسب و کار، از کل خدمات مارکتینگ و مدیریت فرآیند بازاریابی، فقط به خدمات تحقیقات بازاریابی نیاز دارید؛ ما در آوین مارکتینگ، در قالب پروژه های تحقیقاتی به مجموعه شما ارائه خدمات خواهیم کرد. در واقع با انجام تحقیقات بازاریابی در موضوع مورد نظر شما، اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز کرده و نتایج را همراه با تحلیل کارشناسی و تخصصی از بازار، ارائه می نماییم.

خدمات تحقیقات بازاریابی ما به شرح ذیل است:

 

شناسایی و بررسی رقبای شما

 

سنجش رقبا


اینکه رقبای شما در چه سطحی از قدرت و میدان رقابت قرار دارند و چه اقداماتی را در حوزه مارکتینگ و مدیریت بازاریابی خود انجام میدهند؛ به شما کمک خواهد کرد تا در کورس رقابت باقی بمانید.

همچنین بررسی استراتژی کسب و کار رقبا، اطلاعات لازم را برای پیش بینی رفتار آنها، در اختیارتان قرار میدهد.

 

بررسی تخصصی صنعت و زمینه فعالیت شما

بررسی تخصصی صنعت


شما در هر زمینه و صنعتی که فعالیت می کنید؛ باید شناخت و درک مناسبی از تغییرات و شرایط آن داشته باشید. اینکه صنعت شما با کدام تغییرات داخلی یا خارجی، دچار رونق و با کدام تغییرات دچار رکود میشود.

یا اینکه تغییرات تکنولوژی در صنعت شما با چه سرعتی و به کدام سمت در حال حرکت است.

رویدادهای مهم صنعت شما در طول سال کدام اند و...

 

بررسی ویژگی ها، نیازها و سلایق مشتریان بازار هدف شما

تحقیقات مشتری


مشتری، رکن اصلی بازار است و از آنجا که مشتری موجود صاحب شعور و با پیچیدگیهای بسیاریست و بالطبع خواسته و نیاز او نیز مدام در حال تغییر میباشد. این سبب میشود که بازار پیوسته در حال تغییر باشد. لذا آن دسته از کسب و کارهایی که محصول خود را با نیاز و خواسته ی مشتری هماهنگ می کنند؛ همواره در حال رشد خواهند بود و آنها که با تغییرات بازار مقاومت کرده اند؛ محکوم به شکست اند.

 

سنجش بازار، بررسی و شناخت فرصتهای موجود

 

سنجش بازار و بررسی فرصتهای جدید


شما بعنوان صاحب یک کسب و کار، باید بتوانید خلاهای بازار را در زمان مناسب و قبل از رقبای خود شناسایی کنید. این رمز پویایی مجموعه شما خواهد بود. اصولا شرکتهایی که از سنجش بازار و شناخت فرصتهای موجود بی بهره اند؛ همواره بدنبال رقبای خود حرکت کرده و همیشه از آنها پیروی میکنند.

 

و در نهایت جمع آوری، دسته بندی، تحلیل داده ها و داکیومنت سازی اطلاعات بدست آمده؛ ماحصل خدمات تحقیقات بازاریابی ما خواهد بود.

 

شروع یک کسب وکار، بدون تحقیقات بازاریابی؛ مانند سفر از یک شهر به شهر دیگر بدون نقشه است. شما باید بدانید که چه راهی را و با چه سرعتی طی میکنید.یک تحقیق بازارخوب نشان میدهدکه مشتریان شما کجا وچه کسانی اند.