• 09126875169

 

خدمات مارکتینگ و مدیریت فرآیند بازاریابی

ارائه صفر تا صد خدمات بازاریابی، از تحقیقات تا اجرا

خدمات مارکتینگ و مدیریت بازاریابی

قبل از اینکه این بحث را شروع کنیم؛ پیشنهاد میکنیم؛ مقاله ی "بازاریابی را از کجا شروع کنیم؟" را مطالعه بفرمایید. زیرا مقدمه خوبی برای تمامی خدمات و فرآیند مهم مارکتینگ به حساب می آید.

مارکتینگ یا مدیریت بازاریابی، دانشیست که به دنبال ایجاد بهترین تعادل بین عرضه و تقاضاست. به عبارت دیگر مارکتینگ عبارت است از کلیه ی فعالیتها در جهت شناخت بازار و رفع بخشی از نیازهای آن با استفاده از استراتژی، برنامه ریزی و اقدامات مناسب در راستای اهداف سازمان است.
 مارکتینگ در کشور ما به بازاریابی ترجمه و شناخته شده است. در صورتیکه بازاریابی بخشی از فرآیند مارکتینگ به شمار میرود. و اگر بخواهیم ترجمه بهتری برای مارکتینگ داشته باشیم؛ بازارگردانی یا مدیریت بازاریابی پیشنهاد کاملتری خواهد بود.


ما در شرکت آوین مارکتینگ، برای ارائه خدمات مارکتینگ و مدیریت بازاریابی، یک فرآیند پنج مرحله ای را تعریف میکنیم. نتیجه ای که این فرآیند مارکتینگ برای محصول (کالا یا خدمات) شما رقم خواهد زد شامل:

 • شناخت بازار و شناخت نیازها و سلایق مشتری
 • بدست آوردن یک نقشه راه و برنامه مناسب برای ورود به بازار یا توسعه بازار فعلی
 • بازارسازی از طریق اجرای برنامه ها
 • حفظ موفقیتها و بازار بدست آمده از طریق تداوم فرآیند مذکور

 

فرآیند PEP   - فرآیند توانمندسازی محصول 

تعریف دیگر ما از فرآیند مارکتینگ، Product Empowerment Process یا  فرآیند توانمندسازی محصول است. فرآیندی که در نهایت قدرت محصول شما را در قیاس با رقبایتان در بازار، افزایش و سهم شما را در بازار متناسب با پتانسیل سازمانتان رشد خواهد داد که شرح این فرآیند پنج مرحله بصورت ذیل است:

 

گام اول: مقدمات مارکتینگ

مقدمات مارکتینگ


در این مرحله برخی از مقدمات فرآیند مارکتینگ انجام می گیرد. در واقع اطلاعاتی که قرار است از طرف شما به تیم اجرایی ما منتقل شود؛ مورد بررسی قرار می گیرد. که شامل:

 • بررسی وضعیت فعلی سازمان و سبد محصولات (کالا یا خدمات) در قیاس با رقبا از نظر کیفیت، قیمت، موقیعبت در بازار و...
 • بررسی سوابق و فعالیتهای انجام گرفته در حوزه مارکتینگ
 • بررسی چشم اندازهای مورد نظر سازمان

 

گام دوم: خدمات تحقیقات بازاریابی

خدمات تحقیقات بازاریابی


این مرحله مخصوص تحقیق و جمع آوری اطلاعات است. تیم تحقیقات ما در آوین مارکتینگ، هر گونه اطلاعاتی که به بازار شما و مشتریان شما مربوط می شود را در این مرحله جمع آوری، بررسی و تحلیل می نمایند. که شامل:

 • جمع آوری اطلاعات بازار هدف شما
 • تحقیق پیرامون مشتریان گذشته و حال، همچنین مشتریان بالقوه بازار هدف شما
 • تحقیق در مورد ویژگی ها، موقعیت و نیازهای بازار هدف شما
 • بررسی و شناخت فرصتهای موجود، سنجش بازار و شناخت رقبای بازار هدف
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات و نیز تهیه داکیومنتهای مربوطه

 

شروع یک کسب و کار، بدون تحقیقات بازاریابی؛ مانند سفر از یک شهر به شهر دیگر بدون نقشه است. شما باید بدانید که چه راهی را و با چه سرعتی طی میکنید.یک تحقیق بازارخوب نشان میدهدکه مشتریان شما کجا وچه کسانی اند. اگر علاقه مند به آشنایی بیشتر در این خصوص هستید؛ میتوانید مقاله "تحقیقات بازاریابی چیست؟ تحقیقات بازاریابی چگونه انجام می پذیرد؟" را مطالعه بفرمایید.

 

گام سوم: خدمات تدوین استراتژی بازاریابی

خدمات استراتژی بازاریابی


حال که شناخت شما از بازار هدفتان بیشتر شد؛ می بایست اهدافتان مشخص و استراتژی حرکت شما آماده گردد. در واقع استراتژی بازاریابی مسیر کلی حرکت شما به سمت اهدافتان را مشخص می نماید. در این مرحله به موارد ذیل خواهیم پرداخت:

 • بررسی نقاط ضعف و قوت سازمان با استفاده از مدل (SWOT)
 • تقسیم بندی بازار براساس متغیرهای مورد نظر
 • هدف گذاری
 • تدوین استراتژی بازاریابی

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه نیز می توانید مقاله ی "استراتژی بازاریابی چیست؟" را مطالعه بفرمایید.

 

گام چهارم: خدمات برنامه ریزی بازاریابی

خدمات برنامه ریزی بازاریابی


مهمترین مرحله در فرآیند PEP مرحله برنامه ریزی بازاریابیست. زمانی که اهداف بازاریابی شما در مرحله قبل مشخص شد؛ می بایست راه رسیدن به این اهداف نیز مشخص گردد. تیم برنامه ریزی ما در آوین مارکتینگ، با توجه به پتانسیل سازمان شما،

چگونگی دست یابی به این اهداف را در قالب یک برنامه بازاریابی، طراحی و تدوین می نمایند. سرفصل برنامه ریزی بازاریابی به شرح ذیل است:

 • ارزیابی فرصتها و منابع بازاریابی شما
 • شناسایی، بررسی و ارائه لیست نیازمندیهای بازاریابی شما
 • تهیه برنامه ریزی بازاریابی- Marketing plan و برنامه عملیاتی - Action plan برای دستیابی به اهداف بازاریابی شما

 در برنامه بازاریابی و نیز برنامه عملیاتی، کلیه ی اقدامات لازم برای دستیابی به اهداف مورد نظر سازمان بررسی و لحاظ می گردد. اعم از نیازمندیهای تبلیغاتی، کمپینهای بازاریابی، برنامه های پیشنهادی و... که شرح کامل هزینه ها و زمانبندی هر کدام از مراحل را نیز شامل خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر، میتوانید مقالات پیرامون برنامه ریزی بازاریابی را مطالعه بفرمایید.

 

گام پنجم: خدمات اجرایی مارکتینگ و مدیریت بازاریابی

اجرای بازاریابی


تا قبل از این مرحله، شناخت شما از بازار افزایش یافته، اهداف بازاریابیتان مشخص شده و برنامه بازاریابی کسب و کار شما برای دستیابی به موقعیت بهتر در بازار، طراحی و تدوین شده است. حال می بایست تمام برنامه ها در این مرحله به اجرا گذاشته شود. که شامل اقدامات ذیل است:

 • اجرای کمپینهای بازاریابی و برنامه ریزی مارکتینگ
 • مدیریت و کنترل فرآیند مارکتینگ
 • رفع نقایص و اصلاح فرآیند مارکتینگ
 • به روزآوری و اصلاح استراتژی و برنامه بازاریابی

 

با افتخار در ارائه خدمات مارکتینگ و مدیریت بازاریابی همراهیتان خواهیم کرد.