• 09126875169

 

نحوه همکاری با آوین مارکتینگ

اگر شما قصد دارید محصولی را به تازگی وارد بازار کنید و یا اینکه سهم خود را از بازار توسعه دهید؛ ما برای شما یک فرآیند مارکتینگ و مدیریت بازارایابی را طراحی و تنظیم می نماییم. فرآیندی که کسب و کار شما را در مواجه با چالشهای بازار آماده و تقویت خواهد کرد.
ماحصل اجرای این فرآیند مارکتینگ:
  • افزایش شناخت شما از بازار
  • افزایش شناخت شما از سلایق و نیازهای مشتریان
  • نحوه معرفی محصولات شما به بازار
  • چگونگی توسعه بازار هدف
  • شکل گیری و تقویت برند
  • و در نهایت افزایش فروش خواهد بود.

پیش نیاز ادامه مطلب:
بازاریابی را از کجا شروع کنیم؟

انواع پروژه های مارکتینگ و مدیریت بازاریابی

نحوه همکاری با آوین مارکتینگ، ممکن است در قالب یکی از پروژه های ذیل تعریف گردد:

این پروژه ها، شامل دو حالت قبلی بعلاوه مرحله اجرائی بازاریابی است. پس از اینکه برنامه ریزی بازاریابی تدوین شد؛ در این مرحله به اجرا گذاشته می شود. به تعبیر دیگر این حالت، صفر تا صد فرآیند مارکتینگ را شامل می گردد.
  

3. پروژه های مدیریت بازاریابی
این پروژه ها، مناسب کسب و کارهایی است که توان اجرای کمپینهای بازاریابی در داخل تیم خود را دارا هستند. پیش نیاز این پروژه ها، حال قبل است. زیرا اطلاعات لازم برای برنامه ریزی بازاریابی، از تحقیقات بازاریابی بدست می آید. 
2. پروژه های برنامه ریزی
مربوط به زمانی است که مشتریان ما فقط نیازمند کسب اطلاعات از بازار و تحقیقات بازاریابی می باشد. این حالت، برای آن دسته از شرکتهایی که در مرحله امکان سنجی طرح کسب و کار خود هستند؛ همچنین برای شرکتهایی که قصد اضافه کردن محصول به سبد محصولات خود را دارند؛ بسیار مفید خواهد بود.
این پروژه ها، قبل از اجرای کمپینهای بازاریابی نیز به شدت پیشنهاد می شود. اطلاعات بیشتر را در قسمت خدمات تحقیقات بازاریابی آوین مارکتینگ جویا باشید.
1. پروژه های تحقیقاتی

انواع پروژه های مارکتینگ و مدیریت بازاریابی

نحوه همکاری با آوین مارکتینگ، ممکن است در قالب یکی از پروژه های ذیل تعریف گردد:

مربوط به زمانی است که مشتریان ما فقط نیازمند کسب اطلاعات از بازار و تحقیقات بازاریابی می باشد. این حالت، برای آن دسته از شرکتهایی که در مرحله امکان سنجی طرح کسب و کار خود هستند؛ همچنین برای شرکتهایی که قصد اضافه کردن محصول به سبد محصولات خود را دارند؛ بسیار مفید خواهد بود.
این پروژه ها، قبل از اجرای کمپینهای بازاریابی نیز به شدت پیشنهاد می شود. اطلاعات بیشتر را در قسمت خدمات تحقیقات بازاریابی آوین مارکتینگ جویا باشید.
1. پروژه های تحقیقاتی
این پروژه ها، مناسب کسب و کارهایی است که توان اجرای کمپینهای بازاریابی در داخل تیم خود را دارا هستند. پیش نیاز این پروژه ها، حال قبل است. زیرا اطلاعات لازم برای برنامه ریزی بازاریابی، از تحقیقات بازاریابی بدست می آید. 
2. پروژه های برنامه ریزی

این پروژه ها، شامل دو حالت قبلی بعلاوه مرحله اجرائی بازاریابی است. پس از اینکه برنامه ریزی بازاریابی تدوین شد؛ در این مرحله به اجرا گذاشته می شود. به تعبیر دیگر این حالت، صفر تا صد فرآیند مارکتینگ را شامل می گردد.
  

3. پروژه های مدیریت بازاریابی

انواع قراردادها

مدل قراردادهای آوین مارکتینگ بسته به نوع محصول، وسعت بازار، تعداد رقبا و چشم اندازهای سازمان، می تواند یکی از حالتهای ذیل باشد:

ترکیبی است از دو حالت قبل که بخشی از درآمد آوین مارکتینگ بصورت ثابت ماهیانه و بخشی نیز درصدی از فروش است. این قراردادها برای شرکتهای خدماتی مناسب خواهند بود. البته برخی از شرکتهای تولید کالا نیز از این روش استقبال می کنند.


3. قرادادهای مرکب

این قرادادها ویژه پروژه های مدیریت بازاریابی است. و برخلاف حالت قبل، سهم آوین مارکتینگ، فقط از فروش محصول (کالا) است.
نکته مهم در این قراردادها، بحث شراکت است. در این حالت یک نام تجاری بصورت مشترک بین کسب و کار شما و آوین مارکتینگ به ثبت می رسد و تمام فعالیتهای مارکتینگ، اعم از تبلیغات، بازاریابی و... حول این برند جدید انجام می پذیرد.
در این قراردادها، مسئولیت کلیه امور مارکتینگ تا مرحله سفارش گیری با آوین مارکتینگ خواهد بود. لذا در کلیه امور تبلیغاتی، مشخصات تماس آوین مارکتینگ درج خواهد شد.
نکته مهم دیگر این است که، این نوع قراردادها ویژه شرکتهای تولید کالاست و خدمات شامل آن نمی شود.

2. قرادادهای مشارکت در فروش

این قرادادها مربوط به پروژه های تحقیقاتی و پروژه های برنامه ریزی است. این قراردادها بسته به نوع محصول و وسعت بازار، بین 1 تا 3 ماه و در حالتهایی خاص، حداکثر تا 6 ماه به طول می انجامند. هزینه این قراردادها پس از بررسی اولیه اعلام می گردد.
علاوه بر پروژه های تحقیقاتی و پروژه های برنامه ریزی، برخی از مشتریان ما برای پروژه های مدیریت بازاریابی نیز، این حالت را درخواست می نمایند. در واقع این قراردادها، صرف نظر از میزان فروش محصول (کالا یا خدمات) هستند. و به درخواست مشتریان ما، درآمد آوین مارکتینگ بصورت ثابت ماهیانه (و یا صورت وضعیت) می باشد و درصد فروش لحاظ نمی گردد.

1. قراردادهای فروش خدمات

انواع قراردادها

مدل قراردادهای آوین مارکتینگ بسته به نوع محصول، وسعت بازار، تعداد رقبا و چشم اندازهای سازمان، می تواند یکی از حالتهای ذیل باشد:

این قرادادها مربوط به پروژه های تحقیقاتی و پروژه های برنامه ریزی است. این قراردادها بسته به نوع محصول و وسعت بازار، بین 1 تا 3 ماه و در حالتهایی خاص، حداکثر تا 6 ماه به طول می انجامند. هزینه این قراردادها پس از بررسی اولیه اعلام می گردد.
علاوه بر پروژه های تحقیقاتی و پروژه های برنامه ریزی، برخی از مشتریان ما برای پروژه های مدیریت بازاریابی نیز، این حالت را درخواست می نمایند. در واقع این قراردادها، صرف نظر از میزان فروش محصول (کالا یا خدمات) هستند. و به درخواست مشتریان ما، درآمد آوین مارکتینگ بصورت ثابت ماهیانه (و یا صورت وضعیت) می باشد و درصد فروش لحاظ نمی گردد.

1. قراردادهای فروش خدمات

این قرادادها ویژه پروژه های مدیریت بازاریابی است. و برخلاف حالت قبل، سهم آوین مارکتینگ، فقط از فروش محصول (کالا) است.
نکته مهم در این قراردادها، بحث شراکت است. در این حالت یک نام تجاری بصورت مشترک بین کسب و کار شما و آوین مارکتینگ به ثبت می رسد و تمام فعالیتهای مارکتینگ، اعم از تبلیغات، بازاریابی و... حول این برند جدید انجام می پذیرد.
در این قراردادها، مسئولیت کلیه امور مارکتینگ تا مرحله سفارش گیری با آوین مارکتینگ خواهد بود. لذا در کلیه امور تبلیغاتی، مشخصات تماس آوین مارکتینگ درج خواهد شد.
نکته مهم دیگر این است که، این نوع قراردادها ویژه شرکتهای تولید کالاست و خدمات شامل آن نمی شود.

2. قرادادهای مشارکت در فروش
ترکیبی است از دو حالت قبل که بخشی از درآمد آوین مارکتینگ بصورت ثابت ماهیانه و بخشی نیز درصدی از فروش است. این قراردادها برای شرکتهای خدماتی مناسب خواهند بود. البته برخی از شرکتهای تولید کالا نیز از این روش استقبال می کنند.


3. قرادادهای مرکب