• 09126875169

 

خدمات استراتژی بازاریابی و برنامه ریزی بازاریابی

planning

 در صورتیکه شما بعنوان مدیر یک شرکت یا صاحب امتیاز یک کسب و کار، از کل خدمات مارکتینگ و مدیریت فرآیند بازاریابی، فقط به خدمات استراتژی و برنامه ریزی بازاریابی نیاز دارید؛ ما در آوین مارکتینگ، در قالب پروژه های برنامه ریزی بازاریابی این خدمات را به مجموعه شما ارائه خواهیم کرد. اما از آنجا که برنامه ریزی؛ بدون در اختیار داشتن اطلاعات امکان پذیر نیست؛ لذا قبل از انجام برنامه ریزی بازاریابی، می بایست تحقیقات بازاریابی اجرا شده و سپس برنامه ریزی صورت پذیرد.

روال پروژه های برنامه ریزی بازاریابی شامل تحقیقات بازاریابی، تدوین استراتژی بازاریابی و در نهایت تدوین برنامه ریزی بازاریابی میباشد. از آنجا که در بخش خدمات تحقیقت بازاریابی، اطلاعات لازم را ارائه کردیم؛ لذا در اینجا فقط به شرح خدمات استراتژی بازاریابی و سپس خدمات برنامه ریزی بازاریابی میپردازیم:

 خدمات استراتژی بازاریابی

خدمات استراتژی بازاریابی

 

استراتژی بازاریابی شما، چهارچوب کلی و شاخصهای ورود یا پیشروی شما دربازاراست. استراتژی بازاریابی برای حرکت کسب و کارتان ریل گذاری کرده و شاهراههای اصلی را نمایان می نماید.

علاوه بر این، استراتژی بازاریابی حد و مرز بازار هدفتان را نیز مشخص می سازد. بدین ترتیب که اطلاعات بدست آمده در تحقیقات بازاریابی جمع آوری و آنالیز شده و در استراتژی بازاریابی مورد استفاده قرار می گیرد. و با در نظر گرفتن این حد و مرزها در برنامه ریزی بازاریابی سازمان که گام بعدی فرآیند مدیریت بازاریابیست، از ورود به عرصه های غیر ضروری اجتناب می شود.

ما در آوین مارکتینگ، خدمات ذیل را در این مرحله به کسب و کار شما ارائه خواهیم کرد:

 

شناسایی نقاط ضعف و قوت، فرصتها و تهدیدات

قبل از اینکه اقدام به برنامه ریزی و اجرا کنیم؛ می بایست نقاط ضعف و قدرت کسب و کار شما و بویژه محصولتان را شناسایی نماییم. این باعث میشود تا برنامه ریزی ما کاربردی و مطابق با واقعیت باشد. نه صرفا یک فعالیت سنبلیک. همچنین باید از فرصتها و تهیدیداتی که سازمان شما با آنها روبروست؛ اطلاعات لازم را داشته باشیم. این اقدامات بین برنامه ریزی و اجرا در واقعیت، هماهنگی بیشتری ایجاد خواهد شد.

 

تقسیم بندی بازار، هدف گذاری و تدوین استراتژی بازاریابی

یکی دیگر از نیازمندیهای برنامه ریزی، تقسیم بندی بازار است. ابتدا باید بازار را براساس شاخص های مناسب تقسیم بندی کرده تا بتوانیم باتوجه به پتانسیل محصول خود، آن بخش از بازار را که بیشترین تناسب را با پتانسیل شما دارد؛ بعنوان بازار هدف انتخاب نماییم. پس از انجام این مراحل می توانیم به تدوین استراتژی بازاریابی بپردازیم.

 

خدمات برنامه ریزی بازاریابی

خدمات برنامه ریزی بازاریابی


برنامه ریزی بازاریابی مهمترین بخش فرآیند مارکتینگ است. بعد از آن که با تحقیقات بازاریابی اطلاعات شما از کسب و کار و شرایط بازار تکمیل شد و پس از اینکه استراتژی و اهداف خود را مشخص کردید؛ نوبت به برنامه ریزی بازاریابی می رسد.

هرچقدر در استراتژی بازاریابی به بیان کلیات فعالیتهای مارکتینگ پرداختیم؛ در برنامه ریزی بازاریابی مراحل کار را با جزئیات هرچه تمامتر، کامل کرده و تمام اقدامات مارکتینگ، بر اساس بودجه و توانمندی سازمان را با ذکر تمام جزئیات، اعم از هزینه، زمان شروع و پایان، حوزه فعالیت، تعداد دفعات تکرار فعالیت و... لحاظ می نماییم. علاوه بر این، ملزومات تبلیغاتی مورد نیاز، کمپینهای بازاریابی، تعداد نفرات و تخصصهای مورد نیاز را نیز در برنامه ریزی بازاریابی تعبیه مینماییم.

 

به طور خلاصه، برنامه بازاریابی بصورت ذیل تکمیل میگردد:

 

ارزیابی منابع موجود سازمان در حوزه مارکتینگ

برنامه ای که تدوین می گردد؛ متناسب با توان و بودجه بازاریابی شما خواهد بود. لذا ابتدا و با تکمیل فرمهای مربوطه، منابع موجود را بررسی میکنیم.

 

شناسایی، بررسی و ارائه لیست نیازمندیهای مارکتینگ

پس از بررسی منابع موجود، لیستی از نیازمندیهای مورد نیاز همراه با هزینه ی هر بخش تهیه و در بخشهای مختلف برنامه بازاریابی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

تهیه برنامه بازاریابی Marketing Plan

و

تهیه برنامه عملیاتی – Action Plan متناسب با پتانسیل سازمان

و در نهایت با فاز بندی زمانی و لحاظ کردن فعالیتهای بازاریابی مناسب در هر فاز، برنامه بازاریابی ما تکمیل خواهد شد. در کل، طبق برنامه ریزی بازاریابی، در هر زمان خواهید دانست؛ کدام فعالیتهای بازاریابی را چگونه و با چه منابعی می بایست اجرا نمایید.

marketing budget

بودجه برنامه ریزی بازاریابی

اساس تدوین برنامه بازاریابی، مقدار بودجه تخصیص یافته است. این مقدار سرمایه بازاریابیست که نوع، کیفیت و تعداد دفعات تکرار فعالیتهای بازاریابی که در برنامه ریزی بازاریابی لحاظ می گردد را مشخص می نماید..
در اینجا دو حالت وجود دارد:
عدم محدودیت سرمایه
اگر شما محدودیتی برای فعالیتهای بازاریابی قائل نیستید؛ ما بدون در نظر گرفتن محدودیت مالی برنامه بازاریابی شما را تهیه کرده و در نهایت جمع کل هزینه های برنامه مذکور، بودجه بازاریابی شما را نشان خواهد داد.
محدودیت سرمایه
در صورتیکه برای بودجه بازاریابی خود سقفی تعیین کنید؛ ما به اندازه سرمایه شما پلن بازاریابی را تدوین کرده و پس از بررسیهای دوجانبه، اقدام به اجرائیات بازاریابی خواهیم نمود.
برنامه ریزی بازاریابی خود را به ما بسپارید.